การแข่งขันเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 9 ที่อูลาบาต้า เมืองอูลาบาดอร์ ประเทศมองโกเลีย เมื่อวันที่ 7 ต.ค. ชิงชัยวันที่สอง นักเพาะกายไทยคว้ามาได้อีก 6 ทอง โดยได้จาก ขุนตาล พวงเพชร รุ่น 70 กก., อภิชัย วันดี รุ่น 85 กก., ฟิตเนสชาย รุ่นความสูงเกิน 170 ซม. พ.จ.อ.ดำรงค์ศักดิ์ สร้อยศรี, สปอร์ตฟิสิคชาย รุ่น 170 ซม. กิตติ ผลาผล, สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูง 175 ซม. สหรัฐ เคลือบมาศ, โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูง 165 ซม. วันวิสาข์ สังขริม.

ที่มาของเนื้อหา : www.dailynews.co.th