เมื่อวันที่ 1 ก.ย. ที่ห้องประชุมศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ ดร.ปัญญา หาญลำยวง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลสันติสุข รอบชิงชนะเลิศระดับกลุ่ม โดยมี นายวินิตย์ จันทร์มนตรี ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา นายกิจจา ไวชมภู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา และนายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส ร่วมแถลง สำหรับรายการนี้ได้ดำเนินการจัดแข่งขันในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในระดับตำบล รวม 290 ตำบล ของจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา ซึ่งรอบชิงฯระดับกลุ่มจะแข่งขันระหว่างวันที่ 8-19 ก.ย. ที่จังหวัดยะลา โดยมีตัวแทนจาก 4 จังหวัด รวม 15 กลุ่มร่วมชิงชัย ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา 2 กลุ่ม คือ ต.บ้านนา อ.จะนะ และ ต.ท่าม่วง อ.เทพา, จังหวัดปัตตานี 6 กลุ่ม คือ ต.หนองแรด อ.ยะหริ่ง, ต.บานา อ.เมือง, ต.ลางา อ.มายอ, ต.ปิตูมิดี อ.ยะรัง, ต.ดอนรัก อ.หนองจิก และ ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น, จังหวัดยะลา 3 กลุ่ม คือ ต.ปะแต อ.ยะหา, ต.บุดี อ.เมือง และ ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา, จังหวัดนราธิวาส 4 กลุ่ม คือ ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง, ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ, ต.บาตง อ.รือเสาะ และ ต.มูโนะ อ.สุไหงโกลก ทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท รองชนะเลิศ 150,000 บาท อันดับ 3 รับ 100,000 บาท.

ที่มาของเนื้อหา : www.dailynews.co.th